Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie
Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska

Publikacje

Publikacje i spis opracowań UAK z badań archeologicznych Torunia

Publikacje

 • Grzeszkiewicz L., Toruń. Rynek Nowomiejski. Dawny Zbór Ewangelicki, Informator Archeologiczny, Badania rok 1988, s. 151–152. Warszawa, 1992.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Otwarcie grobowca Anny Wazówny, Głos Uczelni, R: III(XIX), Nr 12, s. 10, Toruń, 1994.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Wstępne wyniki badań archeologicznych grobowca Anny Wazówny, Przegląd Regionalny, R: I, nr 1, s. 115-122, il., rys. Toruń, 1995.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Wstępne wyniki badań archeologicznych prowadzonych w kościele pw. Świętych Janów w Toruniu w latach 1994-1995, Rocznik Toruński, t. 23, s. 33-54, il., rys. Toruń, 1996.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Kotlewski L., Kościół dominikański pw. św. Mikołaja w Toruniu, Dziedzictwo Regionu, z.4, s. 24, il., rys., Toruń, 1997.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Wyniki badań archeologicznych zamku dybowskiego przeprowadzonych w 1998 roku, [w:] Zamek dybowski – archeologia, historia przyszłość, s. 61-90, rys., mapy, Toruń, 1999.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Kotlewski L., Zakrzewski T. (red.), Zamek dybowski – archeologia, historia przyszłość, Toruń, 1999.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Zamek Dybowski w Toruniu, Dziedzictwo Regionu, z.6, s. 24, il., rys., Toruń, 1999.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Badania archeologiczne prezbiterium kościoła świętojańskiego w Toruniu w latach 1994-1995, Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, s. 103-119, il., Toruń, 2002.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Zamek Władysława Jagiełły w Dybowie w świetle badań archeologicznych w latach 1998-2001, Rocznik Toruński, t. 29, s. 19-39, il., ryc. Toruń, 2002.

 • Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Późnośredniowieczna Nieszawa sprzed translokacji w źródłach archeologicznych, [w:] Podgórz. Po drugiej stronie Wisły, s. 29–31, il., Toruń, 2005.

Spis opracowań UAK z badań archeologicznych Torunia (dostępne w maszynopisach w WUOZ Toruń):

 1. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Toruniu na terenie Starówki Toruńskiej w latach 1990-1992, Toruń 1992

 2. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie wstępne z badań archeologicznych prowadzonych przy Fosie Staromiejskiej w Toruniu, Toruń 1992

 3. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych w oficynie bocznej przy ul. Żeglarskiej 13 w Toruniu, Toruń 1993

 4. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy ul. Wielkie Garbary 7 w Toruniu, Toruń 1993

 5. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego w kościele WNMP w Toruniu oraz badań archeologicznych grobowca Anny Wazówny, Toruń 1994

 6. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul. Bankowej 14/16 w Toruniu, Toruń 1995

 7. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych na terenie pofranciszkańskim w Toruniu w 1996 roku., Toruń 1996

 8. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego na wykopie LXII przy ul. Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń 1996

 9. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego na wykopach LXIII i LXIV przy ul. Wały Generała Sikorskiego 15 w Toruniu, Toruń 1996

 10. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy ul. Rabiańskiej 20, Toruń 1997

 11. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie wstępne z nadzoru archeologicznego przy murze kurtynowym kościoła WNMP w Toruniu., Toruń 1997

 12. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy Bramie Klasztornej w Toruniu (wykop LXIX), Toruń 1997

 13. Lidia Grzeszkiewicz Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy kościele św. Jakuba w Toruniu, Toruń 1997

 14. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy ul. Wały Gen. Sikorskiego w Toruniu (wykopy LXXIII i LXXIV), Toruń 1997

 15. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z obserwacji archeologicznych przy ul. Łaziennej 20/22 w Toruniu (wykop LXXV), Toruń 1997

 16. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy murze obwodowym kościoła św. Janów w Toruniu, Toruń 1997

 17. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy murze obwodowym terenu kościoła św.Janów w Toruniu, Toruń 1998

 18. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy murze obwodowym terenu kościoła WNMP w Toruniu, Toru 1998

 19. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy ul. Szerokiej 40 w Toruniu, Toruń 1998

 20. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy murze miejskim Bramy Klasztornej w Toruniu, Toruń 1998

 21. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy ul. Podmurnej 10 w Toruniu, Toruń 1998

 22. Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy ul. Bankowej 10 w Toruniu, Toruń 1998

 23. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych na Rynku Nowomiejskim w Toruniu (d. zbór ewangelicki)-1999 rok, Toruń 2000

 24. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul.Mickiewicza 33/39 w Toruniu (1999), Toruń 2000

 25. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych w Ogrodzie Zoo-botanicznym przy ul. Bydgoskiej 7 w Toruniu, Toruń 2000

 26. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań architektoniczno-antropologicznych krypty 1 w kościele św. Jakuba w Toruniu, Toruń 2000

 27. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul.Podmurnej 14 w Toruniu-2001 rok, Toruń 2000

 28. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul. Podmurnej 4-10 w Toruniu (międzymurze), Toruń 2001

 29. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul. Sukienniczej 16 w Toruniu, Toruń 2001

 30. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy Bramie Klasztornej w Toruniu, Toruń 2001

 31. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul.Piekary 20 w Toruniu-2001, Toruń 2001

 32. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas remontu nawierzchni Rynku Staromiejskiego w Toruniu w 2002 roku, Toruń 2002

 33. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas remontu nawierzchni Rynku Staromiejskiego w Toruniu w 2002 roku., Toruń 2002

 34. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul. Rybaki 23-29 w Toruniu, Toruń 2002

 35. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul. Podmurnej w Toruniu., Toruń 2002

 36. 36. Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy Rynku Staromiejskim 8 w Toruniu, Toruń 2002

 37. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas remontu nawierzchni Rynku Staromiejskiego i ul. Różanej w Toruniu w 2002 roku, Toruń 2002

 38. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ul. Piekary 16 w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 39. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy kościele pofranciszkańskim pw. WNMP w Toruniu, Toruń 2003

 40. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy Rynku Staromiejskim 33/34 w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 41. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy Bramie Mostowej i na ul. Mostowej w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 42. Małgorzata Szczepanik, Sprawozdanie z badań archeologicznych na ul. Chełmińska 12-14 w Toruniu, Toruń 2003

 43. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ulicy Podmurnej 26 w Toruniu w 2003 roku., Toruń 2003

 44. Małgorzata Szczepanik, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul. Kopernika 38 w Toruniu (2003 rok), Toruń 2003

 45. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy Collegium maius na ul. Fosa Staromiejska w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 46. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas remontu nawierzchni Rynku Staromiejskiego w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 47. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul. Chełmińskiej w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 48. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas remontu nawierzchni Rynku Staromiejskiego i ul. Chełmińskiej w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 49. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ulicy Chełmińskiej 5 w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 50. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy Rynku Staromiejskim w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 51. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji na ulicy Popiełuszki w Toruniu, Toruń 2003

 52. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ul. Dąbrowskiego 4 w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2003

 53. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji budowy wodociągów na ul. Gawędy i Nad Rzeczką w Toruniu w 2003, Toruń 2004

 54. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych podczas awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na Starówce Toruńskiej w 2003 roku, Toruń 2004

 55. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ul. Chełmińskiej 4 w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2004

 56. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji w Parku Miejskim w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2004

 57. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ulicy Chełmińskiej 16 w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2004

 58. Małgorzata Szczepanik, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy baszcie na ul. Podmurnej 60 w Toruniu w 2003 roku, Toruń 2004

 59. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych przy ul. Rybaki 23-29 w Toruniu w latach 2002-2004, Toruń 2004

 60. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Marek Wierzbowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych przy ul. Czerwona Droga w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2004

 61. Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas prac ziemnych w ul. Wola Zamkowa, Św. Jakuba i Piernikarska w Toruniu, Toruń 2004

 62. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych przy ul. Piernikarkskiej 9 w Toruniu (Teatr "Baj Pomorski") w 2004 roku, Toruń 2004

 63. Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych podczas budowy półkabin telefonicznych na ulicy Królowej Jadwigi w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2004

 64. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Ducha Św. 14 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2004

 65. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie z badań archeologicznych na Rynku Staromiejskim 30 w Toruniu w roku 2004, Toruń 2004

 66. Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych przy Rynku Nowomiejskim 26 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2004

 67. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych podczas awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na Starówce Toruńskiej w 2004 roku, Toruń 2005

 68. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych ulicy Kopernika w Torunia w 2004 roku, Toruń 2005

 69. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Panny Marii 13 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 70. Maciej Majewski, Leszek Kotlewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych prowadzonych podczas inwestycji przy ul. Chełmińskiej 21 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 71. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych reliktów zdroju "Maruszka" na Rynku Staromiejskim w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 72. Leszek Kotlewski, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Podmurnej 44 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 73. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych ulicy Podmurnej w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 74. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Podmurnej 45 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 75. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Podmurnej 77 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 76. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ul. Żeglarskiej 16 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 77. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 22 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 78. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji wykonania iluminacji kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Toruniu-Kaszczorku, ul. Wieżowa 10 w 2004 roku, Toruń 2005

 79. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Leszek Kotlewski, Małgorzata Szczepanik, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas remontu nawierzchni Rynku Staromiejskiego, ul. Panny Marii oraz ul. Żeglarskiej w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2005

 80. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ul. Relaksowej 45 w Toruniu-Czerniewicach w roku 2004, Toruń 2005

 81. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Czerwona Droga w Toruniu w 2004 i 2005, Toruń 2005

 82. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Żeglarskiej 5 w Toruniu w 2004 i 2005 roku, Toruń 2005

 83. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski; Jacek Bachanek, Opracowanie badań archeologicznych na podstawie odwiertów przy ul. Wały Gen. Sikorskiego w Toruniu w 2005 roku; Sprawozdanie z kwerendy archiwalnej, Toruń 2005

 84. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy Collegium Maius na ul. Fosa Staromiejska w Toruniu w 2005 roku, Toruń 2005

 85. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Marek Wierzbowski, Opracowanie z badań archeologicznych prowadzonych w Toruniu-Kaszczorku przy ul. Księżycowej, Gwieździstej, Srebrzystej w roku 2005, Toruń 2005

 86. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych ulicy Bankowej i Pod Krzywą Wieżą w Toruniu w 2005 roku, Toruń 2005

 87. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Piekary 4 w Toruniu w 2005 roku, Toruń 2005

 88. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Marek Wierzbowski, Opracowanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ul. Dąbrowskiego 4 w Toruniu w roku 2004-2005, Toruń 2005

 89. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Marek Wierzbowski, Opracowanie wyników z bad archeologicznych przeprowadzonych w Toruniu w 2005 roku podczas remontu nawierzchni ulicy Łaziennej (odcinek pomiędzy ul. Szeroką i ul. Św. Jana), Toruń 2005

 90. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas remontu nawierzchni pod Łukiem Cezara i na związanych z nim przejściach dla pieszych przez ul. Piekary i ul. Fosa Staromiejska w Toruniu w 2005 roku, Toruń 2005

 91. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Marek Wierzbowski, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych w Toruniu w 2005 roku podczas remontu nawierzchni ulic Ducha Świętego (odcinek pomiędzy ul. Różaną i ul. Kopernika) i Kopernika (odcinki pomiędzy ul. Żeglarską i ul. Łazienną oraz pomiędzy ul. Ducha Św. i ul. Fosa Staromiejską), Toruń 2005

 92. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Marek Wierzbowski, Opracowanie wyników badań archeologicznych ulicy Ducha Św. Toruniu w 2005 roku (odcinek pomiędzy ulicami Rabiańską i Kopernika), Toruń 2005

 93. Leszek Kotlewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych pełnionych w 2005 roku podczas usuwania awarii sieci energetycznej przy ul. Szerokiej w Toruniu, Toruń 2005

 94. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Rafał Muszytowski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Kopernika 40 w Toruniu w 2005 roku, Toruń 2005

 95. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski; Jacek Bachanek, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przy ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu 2 2005 roku; Sprawozdanie z kwerendy archiwalnej dotyczącej parceli położonej w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 3, Toruń 2005

 96. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas wymiany gazociągów i przyłączy gazowych, w trakcie inwestycji wymiany nawierzchni na Rynku Nowomiejskim w Toruniu w roku 2005, Toruń 2005

 97. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych reliktów sukiennic ratusza Nowomiejskiego w Toruniu w 2005 roku, Toruń 2005

 98. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Rafał Muszytowski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Św. Jakuba w Toruniu w 2005 roku., Toruń 2005

 99. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ul. Panny Marii 5 w Toruniu w roku 2005, Toruń 2005

 100. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Żeglarskiej 7 w Toruniu, Toruń 2005

 101. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych przy ul. Panny Marii 9-11 w Toruniu w roku 2005, Toruń 2006

 102. Leszek Kotlewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Małe Garbary 19 w Toruniu w latach 2005-2006, Toruń 2006

 103. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych w ul. Łaziennej w Toruniu, Toruń 2006

 104. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników archeologicznych w ul. Ducha Św. W Toruniu, Toruń 2006

 105. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych ulicy Mostowej w Toruniu w 2006 roku, Toruń 2006

 106. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych na ul. Szerokiej 11 (i Mostowej) w Toruniu, Toruń 2006

 107. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych przy Rynku Nowomiejskim 3 w Toruniu w 2004 roku, Toruń 2006

 108. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy Rynku Nowomiejskim 3 w Toruniu, Toruń 2006

 109. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Pod Krzywą Wieżą 14 w Toruniu w latach 2004-05, Toruń 2006

 110. Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Pod Krzywą Wieżą 14 w Toruniu w 2005 roku, Toruń 2006

 111. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych metodą odwiertów w ul. Pod Krzywą Wieżą w Toruniu w 2005 roku, Toruń 2006

 112. Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych przy ul. Kopernika 47 w Toruniu w 2005, Toruń 2006

 113. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Maciej Majewski, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 14 przy kościele św. Szczepana w Toruniu w 2005, Toruń 2006

 114. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Wały gen. Sikorskiego 14 (kościół Św. Szczepana) w Toruniu, Toruń 2006

 115. Maciej Majewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych podczas inwestycji przy ul. Ducha Św. 10 w Toruniu w 2005 roku., Toruń 2006

 116. Maciej Majewski, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych w trakcie inwestycji przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 w Toruniu w 2005 i 2006 roku, Toruń 2006

 117. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych ulicy Podmurnej w Toruniu w 2006 roku, Toruń 2006

 118. Maciej Majewski, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych w trakcie inwestycji przy ul. Łaziennej 30 w Toruniu w 2006 roku, Toruń 2006

 119. Maciej Majewski, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych w trakcie inwestycji przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu w 2006 roku, Toruń 2006

 120. Maciej Majewski, Opracowanie wyników z badań archeologicznych przeprowadzonych w trakcie inwestycji w zachodniej fosie zamku krzyżackiego w Toruniu w 2006 roku, Toruń 2006

 121. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych w fosie zachodniej Zamku Krzyżackiego w Toruniu, Toruń 2006

 122. Lidia Grzeszkiewicz Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych w ul. Piekary (ściana zach. Kościoła WNMP) w Toruniu, Toruń 2006

 123. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu, Toruń 2006

 124. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Piekary 4 w Toruniu w 2006 roku, Toruń 2006

 125. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ulicach: Dąbrowskiego-Uniwersytecka w Toruniu, Toruń 2006

 126. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Chopina 12-18 w Toruniu, Toruń 2006

 127. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych na ul. Św. Katarzyny 12 w Toruniu, Toruń 2006

 128. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Piernikarskiej ( w Toruniu (Teatr "Baj Pomorski") w latach 2005-2006, Toruń 2007

 129. Małgorzata Szczepanik, Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych w ul. Franciszkańskiej i Fosie Staromiejskiej w Toruniu, Toruń 2007

 130. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych w ul. Szczytnej w Toruniu, Toruń 2007

 131. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych z ul. Prostej w Toruniu, Toruń 2007

 132. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Mostowej 17 w Toruniu, Toruń 2008

 133. Małgorzata Szczepanik, Marek Słupczewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ulicy Szerokiej 35 w Toruniu, Toruń 2008

 134. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy Placu Teatralnym w Toruniu, Toruń 2008

 135. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ulicy Piekary 31 w Toruniu, Toruń 2008

 136. Małgorzata Szczepanik, Marek Słupczewski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Św. Jakuba 19 w Toruniu, Toruń 2008

 137. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Browarnej 4 w Toruniu, Toruń 2008

 138. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z odwiertów archeologicznych przy ul. Piekary, Toruń 2008

 139. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych w ulicy Piekary (od IV. IV od ul. Kopernika do ul. Rabiańskiej ) w Toruniu, Toruń 2008

 140. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Kopernika 3 w Toruniu, Toruń 2008

 141. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Piekary 16-20 w Toruniu, Toruń 2008

 142. Małgorzata Szczepanik, Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ulicy Łaziennej 1 w Toruniu, Toruń 2008

 143. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Małe Garbary 15 w Toruniu, Toruń 2008

 144. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul Szewskiej 1-3 w Toruniu i przy ul. Szewskiej 7 w Toruniu, Toruń 2008

 145. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie wstępne z badań archeologicznych na terenie podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 1/3 w Toruniu w latach 1992-95, Toruń 1995

 146. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych na terenie Starówki Toruńskiej w latach 1993-1995., Toruń 1995

 147. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Wstępne wyniki badań archeologicznych prowadzonych w kościele pw. św. Janów w Toruniu w latach 1994-95, Toruń 1995

 148. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Panny Marii 9-11 w Toruniu, Toruń 2007

 149. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 13 w Toruniu, Toruń 2007

 150. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych na ul. Prostej 5 w Toruniu, Toruń 2007

 151. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych w ul. Przedzamcze w Toruniu, Toruń 2007

 152. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Chełmińskiej 16 w Toruniu, Toruń 2007

 153. Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ulicy Rynek Staromiejski 10 w Toruniu, Toruń 2008

 154. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Małgorzata Szczepanik, Opracowanie wyników badań archeologicznych przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu, Toruń 2008