Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie
Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska

Badania

Wieloletnia praca badawcza Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej i jej współpracowników znacząco przyczyniła się do poznania dziejów i historii Torunia. Do najważniejszych odkryć zaliczyć należy: odsłonięcie reliktów pierwszego założenia kościoła św. Janów (od 1992 roku katedra biskupa toruńskiego), dwóch, trzynastowiecznych, najwcześniejszych założeń franciszkańskiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odsłonięcie ruin dominikańskiego kościoła św. Mikołaja, odkrycie reliktów miasta Nieszawy (lokowanej w 1425 roku przez Władysława Jagiełłę naprzeciw miasta Torunia i przeniesionej w 1462 roku na obecne miejsce) oraz części mieszkalnej Zamku Dybowskiego (czternastowiecznej twierdzy na pograniczu polsko-krzyżackim, zbudowanej przez Władysława Jagiełłę nieopodal Nieszawy). Obecnie firma kontynuuje badania na obszarze zespołu staromiejskiego Torunia, w trakcie których odkryte zostały relikty nieznanej dotąd bramy na terenie Nowego Miasta Torunia, którą przez most i Bramę Kotlarską można było udać się na teren Starego Miasta.